Lidmaatschap en contributie

Bij KRC Rolling kennen we 2 soorten lidmaatschap: SkateSchool lidmaatschap en regulier lidmaatschap. Lees hieronder verder over het lidmaatschap en de contributie.

SkateSchool

Met het SkateSchool lidmaatschap maak je kennis met rolschaatsen, de vereniging en onze leuke activiteiten. Voor meer informatie over de SkateSchool kijk je hier.

Inschrijving

 • Je kunt je inschrijven via het online inschrijfformulier
 • Na het inschrijven ontvang je op je mailadres een bevestiging, waarna je lid bent van KRC Rolling.
 • De SkateSchool kent twee periodes per schooljaar: Periode 1 loopt van september tot en met januari. Periode 2 loopt van februari tot en met juni. 
 • Je lidmaatschap geldt voor minimaal 1 periode en wordt telkens met één periode verlengd tot opzegging.

Betaling

 • De contributie voor het lidmaatschap wordt berekend per periode en bedraagt € 100. Omgerekend is dit € 20 per maand. Deze contributie wordt geïncasseerd in de eerste maand van elke periode.
 • Wanneer een lid op een later moment instroomt, wordt de contributie naar rato berekend. De contributie wordt in de eerste maand van het lidmaatschap geïncasseerd.  
 • Mocht deze manier van betalen niet mogelijk zijn, neem dan contact op met KRC Rolling, via penningmeester@krcrolling.nl.
 • Wij werken o.a. samen met Nieuwegein Stadspas en U-pas, vraag naar de mogelijkheden.

Opzeggen

 • Opzegging van een lidmaatschap dient online te gebeuren middels het opzegformulier. Je ontvangt hierna een automatische bevestiging via het opgegeven email adres. 
 • Je bent lid van KRC Rolling totdat je van ons een mail hebt ontvangen met daarin de einddatum van het lidmaatschap. Mocht je deze mail niet ontvangen, controleer dan je spam-folder. Mocht je daar ook geen mail hebben ontvangen, stuur dan een mail naar administratie@krcrolling.nl. 
 • Opzegging tussen periodes in is geheel kosteloos. Er dient voor de eerste les van de nieuwe periode opgezegd te worden.
 • Wanneer gedurende een periode wordt opgezegd, blijf je de contributie voor de rest van de periode verschuldigd aan KRC Rolling.

Regulier lidmaatschap

Wanneer je al een tijdje bij de SkateSchool rijdt, en je kunt maar geen genoeg krijgen van het rolschaatsen, kun je met je train(st)er overleggen bij welke discipline je kunt instromen. Voor meer informatie over de verschillende disciplines kijk je hier

Inschrijving

 • Je kunt je inschrijven via het online inschrijfformulier. Wanneer je doorstroomt vanuit de SkateSchool, hoef je je niet nogmaals aan te melden.
 • Na het inschrijven ontvang je op je mailadres een bevestiging, waarna je lid bent van KRC Rolling.
 • Het reguliere lidmaatschap kent 5 periodes per schooljaar.
  • Periode 1: september en oktober
  • Periode 2: november en december
  • Periode 3: januari en februari
  • Periode 4: maart en april
  • Periode 5: mei en juni
 • Je lidmaatschap geldt voor minimaal 1 periode en wordt telkens met één periode verlengd tot opzegging.

Betaling

 • De contributie voor het lidmaatschap wordt berekend per periode volgens onderstaande tabel. De contributie wordt aan het einde van elke eerste maand van een periode geïncasseerd.
 • Wanneer een lid op een later moment instroomt, wordt de contributie naar rato berekend. De contributie wordt in de eerste maand van het lidmaatschap geïncasseerd.  
 • Mocht deze manier van betalen niet mogelijk zijn, neem dan contact op met KRC Rolling, via penningmeester@krcrolling.nl.
 • Wij werken o.a. samen met Nieuwegein Stadspas en U-pas, vraag naar de mogelijkheden.
  Maandbedrag
Basiscontributie € 26,50
Basiscontributie recreanten € 24,70
Vrijrijden, figuren of roldansen B-klasse € 8,45 per discipline 
Vrijrijden, figuren of roldansen A-klasse € 11,75 per discipline
Show grote groep, kleine groep of senior kwartet € 6 per showgroep
Show overige categorieën  € 4,20 per showgroep
Show bondscontributie  € 0,75 ongeacht het aantal showgroepen

 

Opzeggen

 • Opzegging van een lidmaatschap dient online te gebeuren middels het opzegformulier. Je ontvangt hierna een automatische bevestiging via het opgegeven email adres. 
 • Je bent lid van KRC Rolling totdat je van ons een mail hebt ontvangen met daarin de einddatum van het lidmaatschap. Mocht je deze mail niet ontvangen, controleer dan je spam-folder. Mocht je daar ook geen mail hebben ontvangen, stuur dan een mail naar administratie@krcrolling.nl. 
 • Opzeggen kan per periode, met in achtneming van 1 maand opzegtermijn, zie onderstaande tabel.

Opzegdatum

Beëindiging lidmaatschap

Vóór 1 augustus

Per 1 september

Vóór 1 oktober

Per 1 november

Vóór 1 december

Per 1 januari

Vóór 1 februari

Per 1 maart

Vóór 1 april

Per 1 mei

 

Voor alle leden

Alle leden geldt dat ze een stemrecht hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering. Voor elk lid geldt 1 stem mee, maar je kunt ook een voorstel doen voor activiteiten, sponsoring of ludieke acties, zoals merchandise. Daarnaast ben je als volwassene of ouder natuurlijk welkom om te helpen bij allerlei activiteiten, waarbij we de jeugd in Nieuwegein (en nog veel verder) enthousiast te maken voor deze gave sport. Leden tot 14 jaar zijn tevens welkom om de Rollerdisco te bezoeken.

Huisregels KRC Rolling

Tijdens de trainingen gelden de volgende huisregels: 

 • Kom op tijd op je training. 
 • Omkleden in de kleedkamer en niet op de tribune.
 • Niet eten tijdens de les.
 • Drinken mag, maar bij voorkeur water in een bidon.
 • Naar het toilet voor de les en erna.
 • Niet eten op de baan.  
 • Afval gooi je in de prullenbak en laat je niet achter op de tribune of in de kleedkamers. 
 • Aan ouders willen we vragen om rommel die ze zien in de prullenbak te gooien, zodat de trainsters na alle lessen niet ook nog de sporthal moeten nalopen op achtergebleven rommel. 
 • Sporten in strakke sportkleding en je haar vast in een staart of strakke knot. 
 • Laat je trainster op tijd weten als je verhinderd bent (leden worden toegevoegd aan de WhatsApp groep van hun trainingsgroep). Afmelden kan eventueel ook via een mail aatck@krcrolling.nl. 
 • Wanneer je lid bent van een showgroep dan zijn de trainingen in principe verplicht. Afwezigheid is storend voor het maken van een nummer en de patronen en storend voor de groep. 

Tijdens kijklessen mogen ouders kijken op de tribune. Hiervoor gelden de volgende huisregels: 

 • Leid je kind niet af.
 • Geef geen aanwijzingen aan je kind.
 • Opmerkingen en vragen voor de trainster zijn welkom, maar alleen voor en na de les, en alleen aan de verantwoordelijke trainster van de groep, dus niet aan de hulptrainster.